Opera poetică

Opera poetică Popular E Book, Opera Poetic Author Virgil Mazilescu This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Opera Poetic , Essay By Virgil Mazilescu Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You Editura AIUS a furnizat n 2013 o important reeditare a operei poetice a lui Virgil Mazilescu Volumele princeps sau antologiile sunt cvasi inexistente pe pia a ceea ce face ca demersul editurii s fie unul de bun augur Dorim totu i s atragem aten ia noilor cititori ai oniricului Mazilescu asupra unor erori destul de importante ce s au strecurat n reeditarea men ionat Mul umesc lui Gabriel S pentru materialul pus la dispozi iechokengtitik

titikchokeng 38 Demult alalt ieri cu ce pa i am pornit n loc de acolo unse se r zboie te luna cu pruncii dup aceast magazine vopsit n galben se sf r e te nc , corect este acolo unde se r zboie te luna cu pruncii dup aceast magazie vopsit n galben se sf r e te nc Gre eala se repet la pagina 171chokengtitik

titikchokeng 44 Te rog Beatrice s ne nt lnim n loc de mine sear n steaua vega , corect m ine sear n steaua vega Gre eala se repet la pagina 176chokengtitik

titikchokeng 71 ntoarcerea lui Immanuel n loc de a spus c un al plutind este pr pastie pare uneori , corect a spus c un al plutind peste pr pastie pare uneori chokengtitik

titikchokeng 95 Serb rile n loc de i chiar cele mai m runte i mai pu i respectuoase dintre insectele , corect i chiar cele mai m runte i mai pu in respectuoase dintre insectele chokengtitik

titikchokeng 116 Nikolai Stavroghin n loc de c t limpiditate lan ul , corect c t limpiditate la ul chokengtitik

titikchokeng 145 Cronic n loc de pe unde plutir cet i ar mai putea f