Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία Τόμος Γ

Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία Τόμος Γ[Reading] ➸ Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία Τόμος Γ By Γιώτα Ξανθάκου – Oaklandjobs.co.uk Η ανταπόκριση του ατόμου στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού γίγνεσθαι απαιτεί αφενός διά βίου επι ψυχολογία Τόμος Epub ß Η ανταπόκριση του ατόμου στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού γίγνεσθαι απαιτεί αφενός διά βίου επιμόρφωση και αφετέρου συνεργασία με άλλες ειδικότητες που εργάζονται στον ίδιο χώρο Αυτή η διττή αναγκαιότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα επιτακτική για τους εκπαιδευτικούς Εκπαιδευτική σχολική Kindle - οι οποίοι καλούνται συνεχώς να παράγουν αλλά και να μεταβιβάζουν νέα γνώση με πρωτοποριακές μεθόδους Παράλληλα η επιτυχία του έργου τους προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό και από την ποιότητα της συνεργασίας με τους σχολικούς ψυχολόγουςΜε γνώμονα τις σχολική ψυχολογία Τόμος MOBI ô παραπάνω επισημάνσεις το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης μιας σειράς Σχολικής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας η οποία αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη ανάλυση των διαστάσεων εκείνων που καθορίζουν τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και σχολικού ψυχολόγου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών καθώς και την καλύτερη διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίαςΟι τόμοι Α΄ και Β΄ έχουν ως σημείο αναφοράς τους μαθητές με βασικούς θεματολογικούς άξονες α τη διαδικασία πρόσκτησης των βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων β το ρόλο παραγόντων που δεν ανήκουν στη διδακτική πράξη αλλά συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του μαθησιακού κλίματος και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γ την ανάπτυξη της δημιουργικότητας δ τη διαπολιτισμική και την περιβαλλοντική εκπαίδευσηΟ τόμος Γ΄ έχει ως σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτικούς με κεντρικούς άξονες α το ρόλο των εκπαιδευτικών και του σχολικού ψυχολόγου στο σύγχρονο σχολείο β την κατάρτισημετεκπαίδευσηεπιμόρφωση των εκπαιδευτικώνΕυελπιστούμε πως οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται δίνουν ένα μικρό έναυσμα προς πολλαπλούς προβληματισμούς και ακόμη προς πλουσιότερες κατευθύνσεις προοπτικές προκειμένου τα ερευνητικά δεδομένα να μην παραμένουν απλώς προς ανταλλαγή ανάμεσα σε ειδικούς αλλά να διεισδύσουν και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία
  • 248 pages
  • Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία Τόμος Γ
  • Γιώτα Ξανθάκου
  • Greek, Modern (1453-)
  • 08 April 2015
  • 9789606622656