Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία

Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία❰Epub❯ ❧ Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία Author Lynda A. Heiden – Oaklandjobs.co.uk Η κλινική ψυχολογία είναι από τους πιο διαδεδομένους και ενδιαφέροντες κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας Η κλινική ψυχολογία είναι από τους πιο διαδεδομένους και ενδιαφέροντες κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας Το βιβλίο αυτό γραµµένο από καταξιωµένους επιστήµονες και ειδικούς του χώρου εισάγει µε τον καλύτερο και πιο κατανοητό τρόπο τον αναγνώστη στο αντικείµενο µελέτης της κλινικής ψυχολογίας Περιγράφει αναλυτικά την ιστορία τα θεωρητικά µοντέλα και το αντικείµενο σπουδών της κλινικής ψυχολογίας Εξετάζει διεξοδικά Εισαγωγή στην PDF/EPUB or την ψυχολογική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς και επεξηγεί τα αποτελέσµατά της Παρουσιάζει τις βασικές αρχές και µεθόδους παρέµβασης της θεραπείας συµπεριφοράς και της ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας Σκιαγραφεί τις επαγγελµατικές δραστηριότητες και τους χώρους εργασίας των κλινικών ψυχολόγων εν παραλείπει τέλος να κατατοπίσει τους ενδιαφερόµενους για ορισµένες κλινικές ειδικότητες όπως η συµπεριφοριστική ιατρική η παιδιατρική ψυχολογία και η δικαστική ψυχολογία Η δοµή ο τρόπος γραφής καθώς και τα πολλά αναλυτικά παραδείγµατα που γεφυρώνουν τη θεωρία µε την πράξη καθιστούν το έργο ένα σηµαντικό εγχειρίδιο κλινικής ψυχολογίαςΕκτός από τους φοιτητές και τους επαγγελµατίες υγείας και µη ειδικοί αναγνώστες θα βρουν το βιβλίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον Θα αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων το οποίο θα τους επιτρέψει να εµβαθύνουν περαιτέρω στην εκπαίδευση την αξιολόγηση τη συµβουλευτική την έρευνα και την πρακτική της κλινικής ψυχολογίας.