Kitap Şuuru

Kitap Şuuru Reading Kitap Uuru By Nevzat K So Lu Thomashillier.co.uk Bir Neslin El Kitab O Unlu U 1968 Ile 1973 Y Llar Aras Nda Yaz Lm , Muhtelif Dergilerde Yay Nlanm Makaleler O Makaleler Ki Yaz Ld Klar Zamandan Itibaren Bir Ok Mahfilde Seminer Ve Ders Konusu Olarak Takip Edildiler O Makaleler Ki Bug N Yaz Lsalar Belki De Ayn Duygular Ve Kelimelerle Yaz Lacaklard Kitap Uuru Bug Ne Kadar Oldu U Gibi Bundan Sonraki Nesillere De Uur Kazand Racakt R.